Vrijstelling erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, moet u hier meestal erfbelasting over betalen. Afhankelijk van de relatie die u met de overledene had, kunt u hiervoor een vrijstelling krijgen. Het bedrag van de vrijstelling wordt afgetrokken van de erfbelasting. Woonde u als mantelzorger bij de overledene in huis, dan kunt u soms een hoge vrijstelling krijgen. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

De hoogste vrijstelling die u kunt krijgen, bedraagt in 2018 € 643.194. Is de erfbelasting die u moet betalen, lager dan dit bedrag, dan hoeft u helemaal geen erfbelasting meer te betalen. In andere gevallen betaalt u alleen de erfbelasting die boven dit bedrag uit komt.

Voorwaarden voor de hoge vrijstelling
U heeft in ieder geval recht op de hoge vrijstelling als de overledene uw echtgenoot of partner was. Maar u kunt hier ook recht op hebben als u mantelzorger was van de overledene en deze woonde bij u in huis. Daarvoor moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Bloedverwanten
De overledene was een van uw ouders of kinderen (een bloedverwant in de 1e graad).
2. Meerderjarig
De overledene en u waren 6 maanden voor het overlijden allebei meerderjarig.
3. Geen partner
De overledene had op het moment van overlijden geen echtgenoot of partner. En ook u zelf had op dat moment geen echtgenoot of partner.
4. Samenwonen
U en de overledene hadden ofwel een samenlevingscontract ofwel u woonde minstens 5 jaar samen in één huis. Per situatie gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarden als u een samenlevingscontract had
De overledene en u:

  • hebben het samenlevingscontract minimaal 6 maanden voor het overlijden bij de notaris afgesloten.
  • hebben minstens 6 maanden een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres.
  • stonden op het moment van overlijden minstens 6 maanden op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente (of een vergelijkbare administratie buiten Nederland).

Voorwaarden als u geen samenlevingscontract had
De overledene en u:

  • hebben minstens 5 jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres. In die 5 jaar was u beiden meerderjarig.
  • stonden op het moment van overlijden minimaal 5 jaar op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente (of een vergelijkbare administratie buiten Nederland).

Meer informatie
Voor vragen over samenlevingscontracten, erven en nalaten kunt u terecht op www.notaris.nl of bellen met de Notaristelefoon: 0900- 346 93 93 (€ 0,25 per minuut) op werkdagen van 9.00 – 14.00 uur. Meer informatie over de vrijstelling voor mantelzorgers leest u op de websites van de Belastingdienst en Mezzo.