Vervangende zorg oftewel respijtzorg

Als mantelzorger heeft u af en toe tijd voor uzelf nodig. U kunt dan de zorg voor uw naaste overdragen aan een beroepskracht of vrijwilliger. Deze vervangende zorg heet respijtzorg. U kunt hiervoor terecht bij verschillende (zorg)organisaties en de gemeente. Soms kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Op deze pagina vindt u informatie over organisaties en websites die u verder kunnen helpen.

Tandem en MaatjeZ
Tandem is het centrum voor mantelzorgondersteuning in Zuid-Kennemerland. Via Tandem kunt u hulp van een vrijwilliger aanvragen die bijvoorbeeld een paar uur per week de zorg van u overneemt. Sinds 2016 heeft Tandem een nieuwe site ontwikkeld www.helpenzorgen.nl. Op deze site kunt u kiezen uit een heel scala van respijtzorg: van hulp in huis tot vakantie samen met degene voor wie u zorgt. Woont u in Midden-Kennemerland, dan kunt u terecht bij MaatjeZ. Ook MaatjeZ kan u in contact brengen met een vrijwilliger die vervangende zorg kan bieden. Op de website van MaatjeZ vindt u de contactgegevens.

Gemeente
Ook gemeenten zijn erg gericht op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Vraag bij het (Wmo) loket van uw gemeente naar wat zij u kunnen bieden aan respijtzorg.

Handen in Huis
Handen in Huis is een landelijk werkende organisatie die 24-uurs vervanging biedt aan mantelzorgers. Deze vervanging wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars (afhankelijk van uw polis). De periode van de vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Het maximum aantal dagen is afhankelijk van uw wensen en de financiering door uw zorgverzekeraar. De vervangende zorg wordt geleverd door vrijwilligers. Een aanvraag dient 8 weken van tevoren ontvangen te zijn door Handen in Huis.  Kijk voor meer informatie op www.handeninhuis.nl.

Het Vakantiebureau
Wilt u samen met uw partner op vakantie, zonder dat u constant de zorg voor hem of haar moet dragen? Dan kunt u ook terecht bij het Vakantiebureau. Dit bureau organiseert vakanties voor mantelzorgers met partners die zorg nodig hebben. Die zorg kunt u tijdens het verblijf overdragen aan deskundige vrijwilligers. Die vrijwilligers bieden u ook een luisterend oor en bovendien kunt u in contact komen met andere mantelzorgers. Desgewenst kan uw zorgbehoevende partner ook zelfstandig een vakantie doorbrengen met het Vakantiebureau. Kijk voor meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl.

Respijtwijzer
Op 31 maart 2011 lanceerde Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, de website www.respijtwijzer.nl. Op deze website biedt MantelzorgNL, voorheen Mezzo, allereerst informatie over de vormen van respijtzorg, de financieringsmogelijkheden en alle andere zaken die bij respijtzorg komen kijken. Daarnaast biedt de site een database met alle respijtzorgvoorzieningen in Nederland. U kunt hierin zoeken op plaats, zorgvorm, doelgroep of trefwoord.