Steun het Platform

Om onze activiteiten te verrichten ontvangt het Platform subsidie van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede/Spaarnwoude. De gemeente Haarlem heeft onze subsidie met ingang van 1 juli 2014 beëindigd. Voorlopig kunnen wij een beroep doen op Tandem voor een financiële bijdrage om (een gedeelte van) onze activiteiten te bekostigen. Dit met behoud van onze identiteit en autonomie.

Deze subsidies gebruiken we om contactbijeenkomsten te organiseren, lezingen te houden, informatiemateriaal te maken, deze website up-to-date te houden en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Dat doen we heel graag, maar de vraag is of de gemeenten ons ook in de toekomst kunnen blijven steunen. Daarom kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Sinds mei 2011 is het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland een zogenoemde ANBI-instelling (ofwel: een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat donateurs die een gift doen aan het Platform, deze gift kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit maakt het voor u extra aantrekkelijk om het Platform te steunen: u betaalt weliswaar geld aan ons, maar hoeft minder belasting te betalen. Bovendien weet u zeker dat uw donatie goed terecht komt. Veel geld hebben we niet nodig, want we doen ons werk vrijwillig en zonder veel poespas. Maar zonder geld kunnen we weinig beginnen.

Wilt u ons steunen?
Neemt u dan contact op met onze penningmeester, Dick van Heun: dvanheun@online.nl of 023-5261217. Hij kan u ook alles vertellen over de belastingaftrek. De bankrekening van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland is: NL85ABNA0810365936.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) is 8200.68.755