Samenwerking

Samenwerking met Tandem, MaatjeZ en Mezzo

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland is niet de enige organisatie die u als mantelzorger bijstaat. Heeft u professionele individuele ondersteuning nodig, dan kunt u terecht bij Tandem en MaatjeZ. Daarnaast kunt u rekenen op de steun van Mezzo, de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers. Het Platform werkt nauw met deze organisaties samen. Hieronder leest u wat ze voor u doen.

Tandem: mantelzorgondersteuning in Zuid-Kennemerland
Tandem biedt individuele ondersteuning aan mantelzorgers in Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. U kunt bij Tandem terecht voor:

  • individuele begeleiding door een mantelzorgconsulent
  • ondersteuning bij regeltaken door een mantelzorgmakelaar
  • hulp van vrijwilligers, die de zorg tijdelijk van u kunnen overnemen
  • cursussen, lotgenotengroepen en informatiebijeenkomsten
  • informatie en advies via de telefoon, website en nieuwsbrieven
  • inloopspreekuren o.a. in moskeeën voor Turkssprekende mantelzorgers
  • informatie voor jonge mantelzorgers. Kijk op de website www.JMZ.nu

De diensten van Tandem zijn gratis en u heeft geen verwijzing nodig. De medewerkers zijn op verschillende locaties werkzaam en komen desgewenst bij u thuis. Tandem is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Telefoon: 023-891 0610
E-mail: info@tandemmantelzorg.nl
Website: www.tandemmantelzorg.nl

MaatjeZ: mantelzorgondersteuning in Midden-Kennemerland
MaatjeZ biedt individuele ondersteuning aan mantelzorgers in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. U kunt bij MaatjeZ terecht voor:

  • Individuele begeleiding door een mantelzorgconsulent.
  • Vervangende zorg, door middel van vrijwilligers die de zorg tijdelijk van u kunnen overnemen. MaatjeZ  kan u ook helpen om een logeermogelijkheid te vinden, zodat u er even tussenuit kunt.
  • Trainingen en themabijeenkomsten.

MaatjeZ is een onderdeel van de Viva! Zorggroep en werkt nauw samen met de Wmo-loketten in de genoemde gemeenten. Via deze loketten kunt u een afspraak maken met de mantelzorgconsulent. Maar u kunt ook bellen of mailen.

Telefoon: 088-995 7788
E-mail: info@maatjez.nl
Website: website MaatjeZ

Mezzo: landelijke belangenbehartiging van mantelzorgers
Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mezzo komt op voor uw belangen op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Ook geeft Mezzo voorlichting en advies, onder andere via de website, folders, nieuwsbrieven en telefoon. Er zijn zo’n 300 regionale organisaties lid van Mezzo, waaronder het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland, Tandem en MaatjeZ. Mezzo verbindt al die organisaties en brengt mantelzorgers ermee in contact. U kunt lid worden van Mezzo voor € 22,50 per jaar. Maar ook als u geen lid bent, komt Mezzo voor u op.

Mantelzorglijn (dagelijks van 9.00 – 13.00 uur): 0900-20 20 496
E-mail: mantelzorglijn@mezzo.nl
Website: www.mezzo.nl

Platform Belangenbeharting Mantelzorg Kennemerland
Waarin onderscheidt het Platform zich van bovenstaande organisaties? In het feit dat we er puur op gericht zijn om naar u te luisteren en uw stem te laten horen. Wij bieden geen professionele ondersteuning, maar zijn ervaringsdeskundigen: alle bestuursleden zijn mantelzorger (geweest) en kunnen zich daardoor goed in uw situatie verplaatsen. De taak die het Platform zich gesteld heeft is het bieden van collectieve belangenbehartiging. Wij concurreren niet met Tandem, MaatjeZ en Mezzo, maar versterken hen door van binnenuit te laten horen wat mantelzorgers in deze regio belangrijk vinden. Daarbij hebben we geen andere belangen dan die van u.