Publicaties over mantelzorg

Hieronder vindt u een aantal publicaties en andere media-uitingen over mantelzorg. Ze zijn bestemd voor mantelzorgers, zorgaanbieders, gemeenten, hulpverleners en ieder ander die geïnteresseerd is in mantelzorg.
 
Artikelen in kranten en tijdschriften en op internet
‘Nog één jongleerbordje erbij’: artikel in de Opzij over het groeiend aantal mantelzorgers en de combinatie met betaald werk. Franca Garrelfs, bestuurslid van het Platform, werd voor dit artikel geinterviewd (Opzij, nr. 4 2015).
‘Met de mantel der liefde’: artikel van de Haarlemse journaliste Brigit Kooijman over de mantelzorg die zij jarenlang verleende aan haar schoonmoeder (NRC Handelsblad, 19 maart 2013).
‘Voorkom dat een mantelzorger er alleen voor staat’: interview met onze voorzitter Dick van Heun (Perspectief, magazine van de PCOB, nr. 3 – 2011)
‘Leun nu maar op mij’: artikel over mantelzorg in het tijdschrift ZIN, inclusief interviews met ervaren mantelzorgers, waaronder onze voorzitter Dick van Heun (ZIN, februari 2010).

Televisieprogramma’s en filmpjes
In februari 2013 werd Platformvoorzitter Dick van Heun geïnterviewd door UWV Perspectief, een website bestemd voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hier is een prachtig filmpje van gemaakt van ruim 2 minuten. Het heet Mister Mantelzorg.

Rapporten en beleidsstukken
Concurrentie tussen mantelzzorg en werk: een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over combineren mantelzorg en werk (maart 2015).