Premievrijstelling pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Het is belangrijk om uit te zoeken hoe het zit met de premievrijstelling voor pensioenpremies als u of diegene waar u voor zorgt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

In veel pensioenreglementen is geregeld dat de pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid premievrij kan worden voortgezet. De regeling is kariger dan een ‘normale’ pensioenopbouw; vaak ontbreken bijvoorbeeld indexeringen. Maar het is zeker de moeite waard om die vrijstelling te organiseren. Daarvoor dient u of uw naaste bij zijn/haar pensioenfonds melding te maken van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Hier zit vaak een termijn aan vast, bijvoorbeeld binnen 1 of 2 jaar. Meldt u dit niet tijdig dan vervalt uw recht op premievrijstelling.

Informeer bij uw eigen pensioenfonds naar de mogelijkheden. Goed om te weten: er bestaat ook een Ombudsman Pensioenen voor als u klachten heeft. www.onbudsmanpensioenen.nl