Het Platform en zijn bestuur

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland is in 2004 opgericht door Dick van Heun. In 2008 is het Platform een stichting geworden.

Anneke Quispel-Veraart, voorzitter
Anneke Quispel-Veraart is vele jaren als juriste werkzaam geweest bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling van de gemeente Haarlem. Een aantal jaren geleden besloot zij haar werkgebied om te buigen naar dat van het welzijn. Ze is vanaf 2006 gedurende een periode van ruim 5 jaar bestuurslid/secretaris van de Voedselbank Haarlem geweest en heeft van daaruit te maken gehad met een heel andere kant van de samenleving, met mensen die op- of onder het minimumniveau leven. Vanaf 2008 heeft Anneke zitting in de klachtencommissie van de Regionale Instelling Beschermd Wonen K/AM en ZWWF en de Stichting Anton Constandse. Ook is zij vanaf 2008 tot 2016 bestuurslid geweest van de Beheerstichting Congregatie ‘de Voorzienigheid’ in Heemstede. Toen zij in 2011 naar Bennebroek verhuisde is zij bestuurslid geworden van de Dorpsraad en heeft vanuit die positie niet alleen veel contacten met  de bewoners maar ook met de politiek.
Sinds november 2009 is zij lid van het bestuur van het Platform. Zij hoopt, mede vanuit haar expertise in verschillende werkgebieden, een steen te kunnen bijdragen aan mantelzorg door voor de mantelzorger luisterend oor te zijn maar ook vooral het oor bij hen te luister te leggen.

Dick van Heun, penningmeester
Dick van Heun (1932) is 18 jaar mantelzorger geweest voor zijn vrouw. Zij is inmiddels overleden. Momenteel biedt hij nog morele ondersteuning en hulp bij financiële zaken aan een familielid. Dick is in het verleden boekhouder geweest en heeft veel kennis en ervaring opgedaan met financiële en administratieve zaken voor mantelzorgers. Hij helpt een aantal mensen met het invullen van belastingformulieren en pgb-formulieren. Via MantelzorgNL (voorheen Mezzo), de landelijke organisatie voor mantelzorg,  heeft hij meegedaan aan het project “De mantelzorger aan het woord” en geeft hij lezingen in het land. Tegenwoordig is hij vrijwilliger bij de Mantelzorglijn en sociaaljuridische afdeling van MantelzorgNL (Mezzo).

Van 2007 tot 2013 had Dick zitting in de Wmo-adviesraad van de gemeente Haarlem. Op dit moment is hij voorzitter van de Wmo-adviesraad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hij vindt het erg belangrijk dat het Platform zich inzet om mantelzorgers behulpzaam te zijn bij problemen.

Jacques Zomer, bestuurslid
Jacques Zomer draagt al jaren bij aan het Platform. Hij is mantelzorger voor zijn echtgenote die reuma heeft. Hij was lid van de werkgroep belangenbehartiging  en is  inmiddels toegetreden tot het bestuur. Daarnaast is Jacques al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger in diverse commissies van sportverenigingen, binnen het onderwijs en van het kerkelijk bestuur. Voorafgaand aan deze bestuursfunctie vervulde Jacques een belangrijke rol  als scriba en voorzitter van de Kerkenraad van de Wilhelminakerk te Haarlem.

Franca Garrelfs, bestuurslid
Franca Garrelfs was mantelzorger voor haar man, die op jonge leeftijd de ziekte van Alzheimer kreeg. Hij was toen midden vijftig en Franca heeft een aantal jaren voor hem gezorgd. Samen hebben ze twee dochters. Sinds 2013 doet Franca vrijwilligerswerk voor het Platform. Hiernaast doet zij vrijwilligerswerk binnen de R.K. parochiegemeenschap in Haarlem Schalkwijk en zet zich dan vooral in voor jeugd en gezin. Na jarenlang gewerkt te hebben voor twee luchtvaartmaatschappijen is zij een periode thuis geweest om zich te wijden aan haar gezin. Sinds 2014 werkt zij voor de Congregatie van de Zusters van “De Voorzienigheid” in Heemstede. Franca hecht erg aan contact met mensen en vindt het fijn zich voor anderen in te zetten.

Vrijwillig
Alle bestuursleden doen hun bestuurswerk op vrijwillige basis. Zij ontvangen een onkostenvergoeding van € 150,- per jaar.