Parkeerabonnement Haarlem

Als u in de binnenstad van Haarlem woont en mantelzorgers heeft die buiten Haarlem wonen, dan kunt u voor hen een parkeerabonnement aanvragen voor twee parkeergarages in de binnenstad. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Uw mantelzorger woont buiten Haarlem.
  • U woont in het centrum van Haarlem, binnen parkeerzone Centrum (zone B).
  • U heeft minimaal 2 maanden mantelzorg nodig voor minstens 8 uur per week. Hiervoor is een verklaring van de huisarts, CIZ of andere professionele instantie nodig. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
  • U kunt voor 2 mantelzorgers een gratis abonnement krijgen. U doet voor iedere mantelzorger een aparte aanvraag.
  • Als de mantelzorg stopt, stopt ook het abonnement. De mantelzorger moet dit melden bij de gemeente. Als de mantelzorger het abonnement niet stopzet, moet de mantelzorger de kosten van het abonnement betalen.
  • Het parkeerabonnement is geen garantie op een parkeerplek
  • Na minimaal 4 weken krijgt u schriftelijk bericht of uw mantelzorger het abonnement krijgt.
  • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld en ondertekend. U moet ook alle gevraagde bijlagen meesturen.

Op de website van de gemeente Haarlem kunt u een parkeerabonnement voor mantelzorgers aanvragen.