Overbelasting

Het intensief zorgen voor een naaste brengt voor de mantelzorger een zekere belasting met zich mee. Zowel psychisch als fysiek kan het zorgen te zwaar worden. Dat wilt u vóór zijn. Vraag daarom tijdig om hulp, want die is er in de regio Kennemerland.

Hoezeer bent u belast? Doe de 3-minutencheck
Bent u mantelzorger en vraagt u zich af of u overbelast bent? De 3-minutencheck is een lijstje met 10 korte vragen, waarmee u kunt checken of u het risico loopt overbelast te raken. Door hier bij stil te staan, kunt u tijdig actie ondernemen. In de folder staan daarvoor verschillende tips. Download de 3-minuten check

Wat kunt u doen?
U hoeft geen 3-minutencheck te doen. Misschien wéét u of voelt u dat u te zwaar belast wordt. Kom dan in actie. Om overbelasting te voorkomen kunt u verschillende dingen doen:
•    U kunt steun vragen van mensen uit uw sociale netwerk, zoals familieleden, vrienden of buren.
•    U kunt de hulp inroepen van vrijwilligers.
•    U kunt uw zorg tijdelijk overdragen in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg.
•    U kunt bij uw gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Schroom niet, vraag professionele hulp
Professionele organisaties als Tandem en MaatjeZ bieden in Kennemerland individuele ondersteuning. Zij kunnen niet alleen informeren, maar ook een vrijwilliger inzetten om u te ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie over deze organisaties en contactinfo.

Van kastje naar de muur?
Komt u er niet uit, of wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Dan wordt de belasting voor u alleen maar groter. Neem in dat geval contact op met het Platform. Wij luisteren naar u en verwijzen naar de organisatie of instantie die kan helpen uw probleem op te lossen.