Over het platform

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland maakt zich sterk voor de belangen van alle mantelzorgers in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Dit doen wij

  • Stem geven aan mantelzorgers (collectieve belangen behartigen) van alle leeftijden en culturen op plaatsen waar dit aangewezen en/of gewenst is.
  • Stem horen van mantelzorgers d.m.v. het organiseren van contactbijeenkomsten voor mantelzorgers en het incidenteel uitzetten van enquĂȘtes over actuele onderwerpen.
  • De eigen kracht en zelforganisatie van mantelzorgers versterken. Faciliteren of laten faciliteren van contact tussen en steun van mantelzorgers aan elkaar. O.a. door het organiseren van contactbijeenkomsten waarbij een bepaald thema aan de orde komt.
  • Algemene en laagdrempelige informatie bieden over (het belang van en de positie van) mantelzorg geven op (welzijns)markten, evenementen en informatiebijeenkomsten.
  • Samenwerking aangaan met professionele organisaties, beleidsmakers, participatieraden en politiek.

Zonder u geen krachtig Platform!
Laat daarom uw stem horen door:

  • contact op te nemen met het platform
  • onze contactbijeenkomsten te bezoeken
  • het adres van deze site door te sturen aan mogelijke belangstellenden.