Opname partner verpleeghuis

Wordt uw partner langdurig opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan verandert er veel in uw leven. Hieronder een paar dingen om op te letten.

Adreswijziging
Normaal gesproken geeft de instelling de adreswijziging van uw partner door aan de gemeente. Het gevolg is dat veel post voor uw partner automatisch naar het verpleeg- of verzorgingshuis gaat. Dit kan vervelende gevolgen hebben, want soms krijgt uw partner de post niet direct in handen, blijft het ergens liggen of wordt het (onbedoeld) geopend door het personeel of medebewoners.

Vraag daarom aan het verpleeg- of verzorgingshuis of zij aan de gemeente door willen geven dat uw eigen adres het postadres van uw partner is. Daarnaast kunt u ook zelf naar de gemeente gaan om dit door te geven. De gemeente kan dan bij de gegevens van uw partner een aantekening plaatsen dat de post altijd naar uw adres moet worden gestuurd.

Afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting
Blijft u na de opname van uw partner alleen in uw huis wonen? Dan hoeft u minder afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting te betalen. De hoogte van deze belastingen is namelijk afhankelijk van het aantal personen in uw huis.

Als het verpleeg- of verzorgingshuis de verhuizing van uw partner doorgeeft aan de gemeente, worden de tarieven als het goed is automatisch aangepast. Is dit toch niet gebeurd en krijgt u een aanslag voor meer dan één persoon, dan kunt u bezwaar maken. Neem daarover contact op met Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de afvalstoffenheffing kunt u terecht op de website van uw eigen gemeente.

Betaling voor producten en diensten in het verpleeg-/verzorgingshuis
Als uw partner in een WLZ-instelling is opgenomen, wordt de zorg en het verblijf daar automatisch vergoed. Wel moet u hiervoor een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Ook de producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen, worden vergoed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de maaltijden, koffie, thee en fruit, verband, medische hulpmiddelen en toiletpapier. De instelling mag u hier dus geen geld voor vragen. Alleen voor extra producten en diensten waar u zelf voor kiest, zoals een dagje uit of een fles wijn, moet u wel betalen.

Wilt u weten waar uw partner recht op heeft? Lees meer op de website van het Zorginstituut Nederland.

AOW-pensioen
Als uw partner voor langere tijd in een verpleeghuis woont, kunt u ervoor kiezen een  AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Dit pensioen is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden, namelijk 70% van het netto minimumloon. De AOW voor gehuwden is 50% van het minimumloon.

Het is echter belangrijk om hier goed over na te denken, want deze keuze heeft een aantal nadelige gevolgen. Zo moet uw partner een hogere bijdrage gaan betalen voor de WLZ en krijgt u misschien minder zorg- en huurtoeslag. Ook gaat u waarschijnlijk meer belasting betalen en gaat uw bedrijfspensioen misschien omlaag. Daarnaast heeft de keuze vaak emotionele gevolgen. Weliswaar gaat u niet echt van uw partner scheiden, maar zo voelt het toch wel een beetje. En heeft u eenmaal de keuze gemaakt, dan kunt u deze niet meer terugdraaien zolang uw partner in het verpleeghuis blijft.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Besluit u vervolgens om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, dan hoeft u niets te doen. Kiest u voor het alleenstaandenpensioen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de SVB.

Contact
Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze penningmeester Dick van Heun.
(023-5261217 of dvanheun@online.nl)