Ontstaansgeschiedenis van het platform

Het ontstaan van het Platform Mantelzorg

Het Platform Belangenbeharting Mantelzorg is officieel opgericht in 2004, maar in 2002 werden de eerste stappen al genomen. Het was het eerste platform voor mantelzorgers in Noord-Holland. Hoe is het ontstaan? En waarom eigenlijk?

Het begon allemaal zo rond het jaar 2000. Op de Dag van de Mantelzorg was mantelzorger Dick van Heun aanwezig bij een lezing van een ambtenaar van de provincie Noord-Holland. Na afloop van die lezing vroeg hij of er in de provincie in plaats van over, ook wel eens met mantelzorgers werd gesproken. Direct daagde deze ambtenaar Dick uit om zitting te nemen in het Provinciaal Overleg Mantelzorg. En dat deed hij.

Rekening houden met mantelzorgers
Aanleiding hiervoor was zijn eigen ervaring als mantelzorger: “Nadat mijn vrouw, die aan agressieve reuma leed, een knieoperatie had gehad, zou ze in een verpleeghuis worden opgenomen om te revalideren. Maar daar was geen plaats. En dus moest ik van de ene op de andere dag klaar staan om haar te verzorgen. Natuurlijk had ik dat graag voor haar over, maar een beetje overleg was wel prettig geweest. Niemand heeft mij ooit iets gevraagd.”

Deze situatie is volgens Dick tekenend voor hoe er destijds – en ook nu nog regelmatig – met mantelzorgers werd omgegaan: “Deze groep levert 75% van de totale zorg in Nederland. Maar zij worden door hulpverleners niet gezien als personen waarmee rekening moet worden gehouden. En dat levert een zware belasting op.”

Vakbond van ervaringsdeskundigen
Volgens Dick werd het dus hoog tijd dat de stem van mantelzorgers beter gehoord zou gaan worden. Toen hij daarom – rond 2002 – vernam dat er overal in het land platforms werden opgericht voor de belangenbehartiging van mantelzorgers, zette hij zich er direct voor in dat er ook zo’n platform in Kennemerland zou komen. Dit initiatief werd gesteund door de landelijke vereniging van mantelzorgers, LOT (nu: Mezzo), het Steunpunt Mantelzorg Zuid-Kennemerland (nu: Tandem) en de provincie Noord-Holland. Doel van het platform was een serieuze gesprekspartner te worden voor beleidsmakers, hulpverleners en andere instanties waar mantelzorgers mee te maken hebben. Een soort vakbond voor mantelzorgers dus, waarin ervaringsdeskundigheid de boventoon voert.

De provincie gaf een stimuleringssubsidie om de organisatie op poten te zetten en op 4 maart 2004 werd het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg officieel opgericht. Het bestuur bestond uit vrijwilligers, die de eerste jaren professionele ondersteuning kregen van Joke Kuipers. Veel mantelzorgers waren bereid hun medewerking te verlenen, maar natuurlijk was het ook wel eens lastig om de bestuurstaken te combineren met de zorgtaken thuis. Voorzitter Dick van Heun bleef echter altijd de stabiele factor: toen de stimuleringssubsidie ophield in 2006, zorgde hij ervoor dat het Platform kon blijven bestaan.

Bloeiende stichting met grote achterban
In 2008 werd het Platform een stichting en traden er nieuwe bestuursleden toe. De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede/Spaarnwoude waren bereid om het Platform te subsidiëren. In 2009 werd deze website gelanceerd, zodat mantelzorgers ook vanuit huis betrokken konden blijven.

Nu organiseren we jaarlijks diverse contactbijeenkomsten, doen we mee aan de Dag van de Mantelzorg, participeren we in Wmo-raden en andere belangenverenigingen, geven we informatie in stands bij diverse evenementen, publiceren we nieuws en praktische adviezen op onze website en bieden we een luisterend oor aan alle mantelzorgers die contact met ons opnemen. Onze achterban is groot en regelmatig krijgen we steunbetuigingen en complimenten. Daarom hopen we dit werk nog vele jaren voort te zetten.