Links

Op deze pagina vindt u handige links naar websites met meer informatie over mantelzorg.

Algemene websites voor informatie en ondersteuning van mantelzorgers

www.mantelzorg.nl  (voorheen mezzo)
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers.

www.tandemmantelzorg.nl
Tandem ondersteunt mantelzorgers in Zuid-Kennemerland. Zij kunnen bij Tandem terecht voor gesprekken met mantelzorgconsulenten, trainingen, lotgenotengroepen en hulp van vrijwilligers.

www.maatjez.nl
Maatjez ondersteunt mantelzorgers in Midden-Kennemerland. Zij kunnen bij Maatjez terecht voor gesprekken met mantelzorgconsulenten, trainingen, lotgenotengroepen en hulp van vrijwilligers. Tandem, Maatjez en het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg werken nauw met elkaar samen.

www.mee.nl
MEE ondersteunt mensen met een beperking en de mensen om hen heen. MEE heeft 22 regionale vestigingen.

www.participatieraadhaarlem.nl
De Participatieraad Haarlem adviseert de gemeente over zaken die te maken hebben met zorg, wonen en welzijn, werk en inkomen en (multiculturele) diversiteit. Uw inbreng is van harte welkom!

http://perspectief.uwv.nl/
Platform van UWV voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De site besteedt ook aandacht aan mantelzorg, met onder andere een fimpje over onze voorzitter Dick van Heun.

http://www.movisie.nl
Movisie is een landelijk kenniscentrum op het gebied van sociale vraagstukken, waaronder mantelzorg.

www.expertisecentrummantelzorg.nl
Het Expertisecentrum Mantelzorg van Movisie en Vilans is hét landelijke kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning.

http://mantelzorg.startpagina.nl
Startpagina met veel links naar allerlei organisaties en websites voor mantelzorgers.

Websites met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers

www.mantelzorg.nl
Op de website van MantelzorgNL (voorheen Mezzo) ook speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Met handige websites, filmpjes, lees- en kijktips.

www.pgb.nl
Deze website is bestemd voor jongeren met een beperking. Zij kunnen hier informatie vinden over hoe en waar zij zorg kunnen aanvragen. De site is gemaakt door Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb.

www.jongemantelzorgers.nl
Een website van Limburgse Steunpunten Mantelzorg met tips en tests voor jongeren.

Websites over financiële en praktische zaken

www.regelhulp.nl
Regelhulp.nl is een webloket voor het regelen van zorg, hulp en financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
Dossier van het ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de waarderingsregeling voor mantelzorgers. Per 1 januari 2015 is deze regeling, het mantelzorgcompliment, komen te vervallen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners.

www.meerkosten.nl
Website van de CG-raad over financiële tegemoetkomingen en belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten.

www.berekenuwrecht.nl
Praktische website waarop u snel kunt (laten) berekenen op welke financiële regelingen u recht heeft.

www.helpenzorgen.nl
Als u de zorg voor uw naaste tijdelijk wilt overdragen aan een ander, kunt u een beroep doen op respijtzorg. Op www.helpenzorgen.nl vindt u het aanbod aan voorzieningen op dit gebied in Haarlem e.o. Ook op de website van Maatjez vindt u informatie over respijtzorg.

www.pgb.nl
Website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De site biedt veel informatie en ervaringsverhalen van pgb-houders.

www.werkenmantelzorg.nl
Website van het project Werk & Mantelzorg over het combineren van mantelzorg en werk. Op de website staan allerlei instrumenten om het combineren van werk en mantelzorg in organisaties te ondersteunen.

www.wehelpen.nl
Online marktplaats waar u hulp kunt vragen en hulp kunt aanbieden voor bijvoorbeeld huishoudelijke klussen, vervoer of administratie. Ook biedt de site hulpmiddelen, zoals een agenda en een logboek, om de hulp rond een persoon makkelijker te organiseren.

www.digitalezorggids.nl
Online kennisplatform over digitale zorgtoepassingen voor patiënten en zorgverleners.

www.zorghulpatlas.nl
Online wegwijzer in de wereld van zorg & welzijn voor mantelzorgers en degenen die zij verzorgen.

www.consumentenbond.nl
Ook op de site van de consumentenbond vindt u informatie over bijvoorbeeld extraatjes voor mantelzorgers of informatie over vergoeding van mantelzorgondersteuning.

Websites om ervaringen te delen

www.zorgwijzer.nl
Verschillende organisaties hebben meldpunten waar u klachten, ervaringen of andere meldingen kunt doorgeven. Er zijn echter zoveel verschillende meldpunten dat burgers en zorgaanbieders door de bomen het bos niet meer zien. Op deze pagina vindt u een volledig overzicht van de verschillende meldpunten in de zorg.

Nationaal mantelzorgpanel
MantelzorgNL (voorheen Mezzo) is een landelijke vereniging die de belangen van mantelzorgers behartigd. Wilt u op landelijk niveau uw stem laten horen, dan kan dat via het Mantelzorgpanel van MantelzorgNL. U hoeft geen lid te zijn van MantelzorgNL.

Websites voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen of dementie

www.dementelcoach.nl
Website van Dementelcoach, een bureau dat coaching biedt aan mantelzorgers die zorgen voor een partner of familielid met dementie. Deze coaching is kosteloos.

www.regieopdementie.nl
Op deze website, die samengesteld is door ervaringsdeskundige Hilma van Slooten, vindt u veel praktische tips die u helpen om grip te houden op het leven met een naaste met dementie. In welke fase regel je wat en bij welke instantie kunt u terecht? Zo houdt u regie op dementie.

Andere websites voor mantelzorgers

www.lsfvp.nl
Website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Deze stichting heeft tot doel om mantelzorgers van mensen met een psychiatrische ziekte te ondersteunen in hun contact met de geestelijke gezondheidszorg.