Levenstestament

Veel mensen stellen een testament op voor als zij overlijden. Maar ook tijdens uw leven kan het gebeuren dat u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beroerte. Voor dat soort gevallen is het goed om een levenstestament op te stellen. Hierin legt u vast wie u uw regelzaken overneemt als u dat zelf niet meer kunt.

Een levenstestament treedt in werking op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, uw eigen belangen te behartigen of zelfstandig zaken te regelen. Op dat moment neemt iemand anders deze zaken van u over. In uw levenstestament geeft u aan welke persoon u daartoe machtigt. U kiest daarvoor een persoon die u vertrouwt. Deze persoon moet de wensen die u in het testament opneemt, respecteren.

Wat kunt u vastleggen in een levenstestament?
In uw levenstestament kunt u verschillende dingen vastleggen. Wat u precies vastlegt, bepaalt u zelf. Daarbij kunt u denken aan:

  • administratieve zaken, zoals het betalen van rekeningen, het beheer van uw bankzaken en belastingaangifte doen;
  • zaken rond uw woning, zoals de eventuele verkoop ervan, het leeghalen van uw woning en het onderbrengen van uw huisdieren;
  • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
  • persoonlijke belangen, zoals beslissingen over opname in een verpleeghuis of thuisverpleging;
  • medische wensen, bijvoorbeeld over bepaalde behandelingen;
  • uw zakelijke belangen, als u ondernemer bent.

Waarom een levenstestament?
Als u dat zelf niet meer kunt, kunnen uw naasten niet zomaar beslissingen voor u nemen. Daarvoor hebben ze uw machtiging nodig. Die machtiging legt u vast in het levenstestament. Heeft u geen levenstestament, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Voor uw naasten kan dat zeer ingrijpend zijn.

Hoe maakt u een levenstestament?
U kunt het levenstestament zelf opstellen, maar u kunt hiervoor ook naar een notaris gaan. Die legt uw wensen vast in een notariƫle akte. Als u dat wilt, schrijft hij de akte in in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Zo weet u zeker dat deze altijd terug te vinden is. De notaris of de rechter kan de akte raadplegen op het moment dat u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt zelf aangeven wie de akte nog meer mogen bekijken. De akte blijft altijd geldig, maar u kunt hem op elk moment wijzigen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie. Op deze site kunt u eventueel ook een notaris zoeken.