Jaarrapportages

Het Platform is een geregistreerde stichting en een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), ofwel een officieel goed doel. Wij vinden het belangrijk dat wij transparant zijn over onze plannen en waar ontvangen gelden aan besteed worden. Deze informatie kunt u teruglezen in onze werkplannen en jaarverslagen.

Jaarrapportage 2016
Jaarrapportage 2015
Jaarrapportage 2014
Jaarrapportage 2013