Inkomen en vermogen

Als u zorg ontvangt uit de Wmo en/of de WLZ, moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt onder andere bepaald door uw inkomen en (een deel van) uw vermogen.

Wat telt mee in uw vermogen?
Bij de vaststelling van uw bijdrage gaat het CAK uit van uw inkomen en vermogen in het laatste afgesloten belastingjaar; dus van twee jaar geleden. Bij uw vermogen horen onder andere uw spaargeld, aandelen en obligaties. Heeft u een eigen huis en is dat uw hoofdverblijf, dan hoort dat niet bij uw vermogen. Een tweede huis hoort er wel bij. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de nieuwe berekening van uw eigen bijdrage.

Wijziging inkomen of vermogen
Uw eigen bijdrage wordt gebaseerd op uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (afgesloten belastingjaar). Als uw vermogen in de daarna sterk gedaald is, dan kunt u in bepaalde gevallen bij het CAK vragen om een aanpassing van uw eigen bijdrage.

Betalingsregeling bij onverkochte woning
Verblijft u in een WLZ-instelling, maar lukt het nog niet om uw oude huis te verkopen? Dan kunt u mogelijk uitstel van betaling krijgen voor een deel van uw eigen bijdrage. Zodra uw woning verkocht is, moet u het opgebouwde bedrag alsnog betalen. U kunt voor deze regeling contact opnemen met het CAK.
Overigens is deze maatregel alleen relevant als er niemand meer in uw oude huis woont. Heeft u een fiscale partner en woont die nog in uw eigen woning? Dan blijft uw eigen woning vallen onder box 1 en niet onder box 3. Daarom telt deze woning niet mee voor uw eigen bijdrage.

Meer weten?
Op de pagina Eigen bijdrage Wmo en WLZ leest u meer over de hoogte van de bijdrage. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze penningmeester Dick van Heun. (023-5261217 of dvanheun@online.nl)