Hulp van uw gemeente

Hulp zoeken én vinden in uw gemeente

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, ofwel Wmo, zijn gemeenten o.a. verantwoordelijk voor het ondersteunen van haar inwoners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomen. Gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland hebben daarom Wmo-loketten en meestal ook Sociaal Wijkteams. Het kan een uitdaging zijn om een goed startpunt te vinden voor antwoord op vragen. Wij helpen u daarom graag wat op weg.
Kijk op deze pagina voor contactinformatie per gemeente.

Wmo en de gemeente
Een goed begin voor antwoord op uw vragen is meestal de website van de gemeente. Zoals gezegd is de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht om ondersteuning te bieden aan haar burgers en op uw vraag onderzoek te doen naar de noodzaak van die ondersteuning. U kunt terecht bij de gemeente voor o.a.:

 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • individuele begeleiding (bijvoorbeeld voor mensen met een beginnende dementie);
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft;
 • Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg (vervangende zorg thuis of elders om een mantelzorger kortdurend te ontlasten);
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

Sociaal wijkteams
Bent u niet zo handig met zoeken op internet of vindt u geen antwoord op uw vragen, dan is bellen met het Sociaal Wijkteam van uw gemeente voor u een fijner startpunt. Deze wijkteams zijn bedoeld om het contact tussen de burger en gemeente laagdrempeliger te maken en sneller de juiste hulp te kunnen vinden. In deze wijkteams werken zorgverleners met een achtergrond in de zorg of maatschappelijk werk. Benaderbare mensen met een luisterend oor die u het juiste pad kunnen wijzen of hulp voor u kunnen organiseren. Helaas zijn niet in iedere gemeente Sociaal Wijkteams actief.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Soms is het fijn als iemand met u meedenkt, vanuit uw belang. U kunt dan gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning, hier heeft u wettelijk recht op. Een cliëntondersteuner is iemand die u ondersteunt bij het vinden van passende hulp of zorg, meegaat naar afspraken of helpt met het aanvragen en invullen van formulieren (voor bijv. Wmo- of Wlz-aanvragen) Iemand dus die goed op de hoogte is van de praktische en financiële kant van uw vragen. Cliëntondersteuners zijn werkzaam bij diverse organisaties zoals het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), MEE & de Wering (over een beperking), welzijnsorganisaties of mantelzorgorganisaties als Tandem of MaatjeZ.  Vraag bij het Sociaal Wijkteam óf bij een van deze organisaties gericht naar de mogelijkheid van clientondersteuning!

Lees hier meer over cliëntondersteuning: https://www.regelhulp.nl/clientondersteuning/

Door de bomen het bos weer zien
Het vraagt ongetwijfeld enig geduld om uw weg te vinden en écht antwoord te krijgen op uw vragen, maar de aanhouder wint. Bedenk dat het vinden van de oplossing voor uw probleem of wens flink wat tijd kan vragen, maar als u eenmaal de oplossing heeft u daar vaak lang van kunt profiteren en uw situatie verbetert!

Kijk op deze pagina voor contactinformatie per gemeente.