Gemeentelijke verzekering

Sinds 1 juli 2009 sluit de gemeente Haarlem jaarlijks een verzekering voor Haarlemse vrijwilligers af. Behalve vrijwilligers vallen ook mantelzorgers onder deze verzekering. Het gaat om mantelzorgers uit Haarlem die voor iemand zorgen, ongeacht de plaats waar de zorg wordt verleend. Dat kan dus in Haarlem zijn, maar ook daarbuiten. Mantelzorgers van buiten Haarlem die in Haarlem mantelzorgen vallen onder de polis van de gemeente waar zij wonen.

Wat is de dekking?
De verzekering dekt voor mantelzorgers schade als gevolg van ongevallen (bijvoorbeeld: iemand loopt blijvend letsel op bij het uitvoeren van mantelzorgtaken) en persoonlijke eigendommen (bijvoorbeeld: de mantelzorger loopt schade op aan kleding bij het mantelzorgen of verliest een eigendom). De dekking is per gebeurtenis aan een maximum gebonden. Het toebrengen van schade aan degene die de mantelzorger verzorgt valt onder de eigen aansprakelijkheidspolis van de mantelzorger. Het is dus van belang na te gaan of de mantelzorger een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Moet ik mij opgeven?
De gemeentelijke vrijwilligersverzekering is een collectieve verzekering. Dat betekent dat het niet nodig is dat mantelzorgers of mantelzorgorganisaties zich aanmelden. Alle Haarlemse mantelzorgers zijn gewoon verzekerd.

Bij wie is de verzekering afgesloten?
De verzekering is afgesloten bij:
Raetsheren van Orden
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar
tel: 072 – 541 41 51
fax: 072- 540 82 66
www.raetsheren.nl

Wat moet ik doen als ik schade heb?
Schade kunt u melden met een schadeaangifteformulier van de Raetsheren van Orden. U kunt dit formulier hier downloaden.

Kan ik mijn eigen verzekering opzeggen?
Nee. De vrijwilligersverzekering van de gemeente Haarlem is een secundaire verzekering. Dat betekent dat deze aanvullend is op de eigen verzekering van personen en/of organisaties. Het eigen risico van de primaire verzekering is niet afgedekt.

Lees meer over de collectieve verzekering op de website van de gemeente Haarlem.