Met ingang van 22 december 2022 is het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland opgeheven.

Na 18 jaar actief te zijn geweest is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de doelstellingen die wij ons gesteld hebben t.b.v. mantelzorgers behaald zijn.
Wij wensen de mantelzorgers graag alle goeds!Evt. mails kunnen gezonden worden naar dvanheun@online.nl