Contactbijeenkomst 6 februari 2019

Thema: Eerste Hulp Bij Ongevallen; weet hoe u kunt helpen!

Woensdagmiddag 6 februari a.s. organiseert het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland weer een contactbijeenkomst in de Schakel. In oktober vorig jaar verzorgde het Rode Kruis een voorlichting over het voorkomen van ongevallen in en om het huis. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de aanwezigen graag tijdens een volgende bijeenkomst geïnformeerd wilden worden over het verlenen van eerste hulp. Wat doe ik als het misgaat?

Op verzoek van het Platform komen twee instructeurs van Rode Kruis afdeling Haarlem deze middag informatie geven over EHBO. Waarvoor bel ik 112, huisarts of de huisartsenpost? Hoe werkt het als ik hulp inroep via 112, wie krijg ik aan de lijn en hoe geef ik zo goed mogelijk informatie? Daarnaast bespreken de instructeurs veelvoorkomende ziektebeelden en letsels, zoals:
hartinfarct en m.n. verschil in symptomen tussen man en vrouw
hersenbloeding en -infarct
breuk van een heup
brandwonden.

Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Zodat u in kunt zoomen op de situatie thuis of in relatie tot de gezondheidssituatie van de persoon voor wie u zorgt. Het is in principe niet de bedoeling dat er op elkaar geoefend wordt. Wel kunnen de instructeurs iemand vragen om als ‘slachtoffer’ te dienen.

Deze middag hebben we een extra ruimte in De Schakel tot onze beschikking, zodat we in twee groepen tegelijkertijd deze EHBO voorlichting kunnen ontvangen. Let op, per groep kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. Meldt u dus snel aan als u ​erbij wilt zijn om te weten wat u moet doen in geval van nood. Er kunnen niet meer dan 50 personen deelnemen, daarom geldt voor deze bijeenkomst echt: “vol is vol”.

Programma
15.30 uur: Inloop met koffie en thee
15.50 uur: Opening
15.55 uur: Start EHBO voorlichting Rode Kruis
17.45/18:00 uur: Drankje
18:15 uur: Maaltijd
+/- 19.00 uur: Einde

Locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Schakel’
Pijnboomstraat 17
2023 VN  Haarlem-Noord
De Schakel is te bereiken met buslijnen 3, 73 en 75, halte Julianapark.

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 februari 2019 aan. Stuur hiervoor een mail naar info@stemvandemantelzorger.nl. Ook kunt u bellen naar Marijke Molenaar, tel. 023-5296207. Wij hopen zoals altijd op een grote opkomst!

Wilt u ons bij aanmelding laten weten of u vegetariër bent?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn mee te eten, wilt u dat dan ook vermelden?
De toegang en maaltijd zijn gratis.

Graag tot ziens op 6 februari!