Contactbijeenkomst 8 februari 2017

‘Met respijtzorg, weer even tijd voor jezelf’

Op woensdag 8 februari jl. vond de eerste themabijeenkomst van 2017 voor mantelzorgers uit Haarlem e.o. plaats in de welbekende “Schakel”. Het thema was deze keer “Respijtzorg, weer even tijd voor jezelf”. Met 45 aanwezigen was de zaal mooi gevuld. Samen met Tandem heeft het Platform deze middag voorbereid en nader uitgewerkt in een presentatie. Voorzitter van het Platform, Anneke Quispel, hield een korte inleiding over Respijtzorg. Alle aspecten kwamen daarbij aan de orde.

Wat ìs respijtzorg, op welke wijze kan respijtzorg worden gegeven, incidenteel of structureel, thuis of buitenshuis, door vrijwilligers of beroepskrachten en hoe kun je zorgen dat respijtzorg optimaal kan worden gefinancierd?  Het belang voor de mantelzorger om zo af en toe eens even tijd voor zichzelf te maken -als het ware weer even frisse lucht op te doen -, om daardoor de zorg weer goed aan te kunnen, werd nadrukkelijk benoemd.

Daarna werden gesprekken gevoerd aan 5 grote tafels om een aantal vragen te bespreken:

  • Ga/Kun je wel eens even weg bij degene voor wie je zorgt voor je hobby of iets anders?
  • Kan degene voor wie je zorgt dan zelf thuisblijven of moet er vervangende (mantel)zorg komen?
  • Wordt de zorg je zo af en toe (te) zwaar en zo ja, heb je dan uitwijkmogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen?
  • Wat heb jij nodig om even op adem te komen, om daarna weer goed door te kunnen gaan met zorgen?

Korte samenvatting van gesprekken in groepen en enige tips door Fia Vieleers van Tandem:

Er waren veel reacties waaruit bleek dat de drempel voor respijtzorg is dat een patiënt geen andere zorg wil dan  door de eigen mantelzorger, en verder:

  • Zorg door anderen, langer dan een halve dag is vaak lastig.
  • Administratie kost vaak veel tijd door bureaucratie. Hierin kan de mantelzorgmakelaar van Tandem helpen.
  • Soms is het mogelijk vervangende zorg gefinancierd te krijgen via de aanvullende ziektekostenverzekering.

De volgende ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk:

  • lichamelijke zorg door thuiszorg
  • huishoudelijke zorg
  • contact met andere mantelzorgers

Daarna volgde een presentatie van de site www.helpenzorgen.nl, waarin diverse mogelijkheden voor respijtzorg werden getoond en toegelicht.

Na afloop van deze presentatie konden we met elkaar nog even doorpraten onder het genot van een drankje,  een heerlijke kop soep, broodjes en een kroket.

Wij kijken allen weer uit naar de volgende themabijeenkomst op woensdag 7 juni 2017.

Wilt u meer informatie over respijtzorg? Bel dan met Tandem op tel. 023-8910610.