Contactbijeenkomst 11 oktober 2017

De Sociale Wijkteams “wat kunnen zij voor u betekenen?”

 

Onderwerp van de goed bezochte bijeenkomst op 11 oktober was informatie over het functioneren van de Sociaal Wijkteams in Haarlem. Wat kunnen de Wijkteams betekenen voor mantelzorgers en hun naasten?

De informatie werd gegeven door Feride Koycu en Leendert Meesters, beiden werkzaam voor het Sociaal Wijkteam Parkwijk en Zuiderpolder. Zij stelden zich voor als “generalist met een specialisme”. In het Sociaal Wijkteam werken mensen van diverse disciplines, zoals o.a. een wijkverpleegkundige van Zorgbalans, een medewerker WMO van de gemeente en anderen. Mensen van het Sociaal Wijkteam kunnen indien gewenst ook op huisbezoek komen; zij komen dan in een team van 2 personen.

Het Sociaal Wijkteam ziet wat er speelt in de wijk en kan inwoners helpen met het zoeken naar een oplossing voor een groot scala aan problemen. Samen met de klant wordt gekeken naar wat nodig is. Het gaat meestal om tijdelijke ondersteuning.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden waarbij het Sociaal Wijkteam behulpzaam kan zijn

 • Klanten helpen met hun netwerk. Heeft de klant een maatje of gezelschap nodig?
 • Is respijtzorg nodig?
 • Zijn er vragen over de woonsituatie en bijvoorbeeld de hypotheek?
 • Welke ondersteuning heeft een mantelzorger nodig?
 • Hulp of ondersteuning aan ouderen.
 • Soms financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappengeld.
 • Hulp bij het op orde brengen van de administratie.
 • Contact met de woningbouwvereniging en schulphulpverlening bij problemen om de huur te betalen of huurachterstand.

Mantelzorgers vergeten zichzelf vaak, maar goede zorg voor zichzelf is heel belangrijk om op de been te blijven. Welke mogelijkheden zijn er? Waar heb je recht op als mantelzorger? Voor ouderen is hulp vragen vaak moeilijk. De oproep aan ouderen en mantelzorgers is om naar het Wijkteam te komen vóór er problemen zijn.

Het Sociaal Wijkteam heeft korte lijnen en de medewerkers weten waar ze moeten zijn voor hulp.
Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen en werkt wijkgericht en soms wordt ook verwezen naar een andere instelling, die geschikt is de klant op specifiek gebied verder te helpen.
Het team probeert náást de klant te staan en samen met de klant naar een oplossing te zoeken en te vinden.

Er zijn 8 Sociaal Wijkteams, goed verspreid over Haarlem. Hoe is het Sociaal Wijkteam te bereiken?

 • telefonisch
 • per mail
 • in de wijk
 • via de woningcorporatie
 • via de Thuiszorg
 • via ondernemers
 • via de huisarts

De middag werd druk bezocht –in totaal waren er circa 50 aanwezigen- en er ontstond een levendige sfeer, waarin allerlei vragen werden gesteld en ook opmerkingen werden gemaakt of aanvullingen gegeven. De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drankje en een lekker kopje soep en broodje kroket.

Contact met Sociaal Wijkteam

Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen. Kijk voor meer informatie, locaties en inloopspreekuren op de website www.sociaalwijkteamhaarlem.nl  of bel direct naar het wijkteam bij u in de buurt:

 • Wijkteam Boerhaavewijk en Meerwijk: 023 5430991
 • Wijkteam Europawijk en Molenwijk: 023 5430992
 • Wijkteam Slachthuis-, Amsterdamse- en Van Zeggelenbuurt: 023 5430993
 • Wijkteam Parkwijk en Zuiderpolder: 023 5430994
 • Wijkteam Noord – Noord: 023 5430995
 • Wijkteam Noord – Zuid: 023 5430996
 • Wijkteam Centrum en Rozenprieel: 023 5430997
 • Wijkteam Zuid-West: 023 5430998
 • Wijkteam Zandvoort: 023 5740450