Contactbijeenkomst 1 juni 2016

‘Mantelzorg met een knipoog’

Dit is het motto van de contactbijeenkomst die wij organiseerden op woensdag 1 juni jl. Zo’n 45 belangstellenden kwamen naar Ontmoetingscentrum de Schakel in Haarlem Noord.

Theatermakers Hans Holtslag en Angela de Rooij – zij kennen elkaar van “Het Land van Ooit” waar ze samen werkten en optraden- trakteerden ons op een vrolijke, amuserende, confronterende en muzikale middag. Daarbij maken zij interactief theater waarbij zij de Stem van de Mantelzorger graag horen.
Hans gaf een korte inleiding; hij is zelf Parkinson patiënt en Angela is Diabetes patiënt. Hans vroeg de zaal “Hoe zit je mantelzorgjas om je heen, zit ie goed, te strak of te ruim? Of met andere woorden: hoe goed kan jij mantelzorger zijn? Mantelzorgers zijn een speciale groep en wij willen graag beginnen met een liedje speciaal voor jullie.”

Het lied gaat als volgt: HALLO ( dit refrein zingt de zaal na elke zin)
Wij spelen door het hele land
Kennen uw Manteljas
Want die komt bij het zorgen voor
Ontzettend goed te pas
U bent er voor de ander
En stemt op de ander af
Wat een topprestatie
Wij staan paf

Hans en Angela hebben een “Menukaart” gemaakt met foto’s. In het Land van Ooit werden foto’s ‘knipogen’ genoemd. De zaal koos om de beurt een knipoog en zo ontstond de voorstelling “Mantelzorg met een knipoog”. De teksten van Hans waren verrassend. Bijvoorbeeld,  “onthou dit goed voor jezelf:”
Je Mantel:
M= Moment
A= Aandacht
N= Nu
T = Tijd
E= Eigen
L= Lijf

Zorg goed  voor jezelf, stel je eigen grenzen, ga jezelf ontmoeten, wees eens eigen-aardig. Hou van jezelf.
Toon Hermans zei: waarom zeggen we Ouder-Dom, zeg toch Ouder-Wijs

Het werd een prachtige interactieve middag waar iedereen heel betrokken aan mee kon doen. We hebben achteraf veel enthousiaste reacties van de aanwezigen gehoord: Men ging “opgeladen” weer naar thuis!!