Bijzondere bijstand

Wie langdurig ziek of gehandicapt is, heeft vaak veel kosten. Er zijn verschillende regelingen vanuit gemeenten en het rijk (belastingaftrek ziektekosten) die een deel van die kosten vergoeden. Maar soms schieten deze regelingen tekort, omdat u meer kosten heeft die daar niet onder vallen. In dat geval kunt u mogelijk een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand.

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor hoge kosten die u niet zelf kunt betalen en die niet door een andere regeling vergoed worden. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn die u moet maken voor uw ziekte of handicap. Daarbij kunt u denken aan extra huur voor een aangepaste woning of hogere energielasten. De criteria voor het verkrijgen van bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Op de website Bereken uw recht kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Hulpmiddel om extra kosten aan te tonen
Om bijzondere bijstand te krijgen moet u vrijwel altijd aantonen dat u extra kosten maakt. Omdat dit vaak ingewikkeld is, hebben de CG-raad en het Nibud een handreiking ontwikkeld om u daarbij te helpen. In de handleiding staat een praktisch invulschema waarmee u uw kosten en uitgaven in kaart kunt brengen. Daarbij staat uitgebreid toegelicht hoe u dat kunt doen. U vindt de handleiding op de website van de CG-raad.