Belastingteruggaaf 65-plussers

Als u alleen AOW heeft en eventueel een klein pensioen, kan het zijn dat u geen belasting meer hoeft te betalen. Mogelijk heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen waarin staat dat u daarom geen aangifte meer hoeft te doen. Wij raden u echter aan om hier goed over na te denken.

Wie een klein inkomen heeft en niet meer werkt, heeft soms wel recht op een belastingteruggaaf, de zogenaamde TSZ regeling. Bijvoorbeeld vanwege specifieke zorgkosten of omdat er loonheffingen op het pensioen zijn ingehouden. Soms kunt u wel een paar honderd euro terugkrijgen. Hiervoor met u echter wel aangifte doen. Dit kan altijd, ook als u geen aangiftebiljet ontvangen heeft. U kunt de aangifte digitaal doen of op papier. Heeft u geen papieren aangifteformulier ontvangen, dan kunt u dat aanvragen via de Belastingtelefoon.

Contact
Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze penningmeester Dick van Heun. (023-5261217 of dvanheun@online.nl)