Aanvragen Wlz- of Wmo-indicatie

Een aanvraag (melding) voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) doet u bij uw gemeente. Kijk op de website van uw gemeente. Voor aanpassingen aan uw huis, aanvraag voor een scootmobiel of driewielfiets en individuele begeleiding kunt u een beroep doen op de Wmo.

Om zorg te kunnen krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wmo heeft u een indicatie nodig. De Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ. De uitvoering en betaling van de Wlz-zorg gebeurt door het Zorgkantoor. Kennemerland valt onder het Zilveren Kruis Zorgkantoor in Zwolle.

Als u ondersteuning nodig hebt in dit proces dan kunt u een professional inschakelen. Per 1 januari 2015 is bij wet geregeld dat u voor WMO en Wlz gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt kosteloos beroep doen op een cliëntondersteuner met kennis van zaken. Informeer bij uw gemeente of het zorgkantoor. De Stichting MEE is in veel gemeenten uitvoerder van deze cliëntondersteuning. U kunt hen ook rechtstreeks benaderen.

U kunt ook (gratis) terecht bij de mantelzorgorganisatie van Zuid-Kennemerland Tandem en in Midden-Kennemerland bij MaatjeZ.