Aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz)

Als uw naaste constant zorg nodig heeft, dan kunt u zorg ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft uw naaste een indicatie nodig. De Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ. De uitvoering en betaling van de Wlz-zorg gebeurt door het Zorgkantoor. Kennemerland valt onder het Zilveren Kruis Zorgkantoor in Zwolle. Maak uw wensen bespreekbaar bij uw huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager.

Als u ondersteuning nodig hebt in dit proces dan kunt u een professional inschakelen. Per 1 januari 2015 is bij wet geregeld dat u voor Wlz aanvragen kosteloos gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner is iemand die u ondersteunt bij het vinden van passende hulp of zorg, meegaat naar afspraken of helpt met het aanvragen en invullen van formulieren (voor bijv. Wmo- of Wlz-aanvragen) Iemand dus die goed op de hoogte is van de praktische en financiële kant van uw vragen. Cliëntondersteuners zijn werkzaam bij diverse organisaties zoals het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), MEE & de Wering (over een beperking), welzijnsorganisaties of mantelzorgorganisaties als Tandem of MaatjeZ.  Vraag bij het Zorgkantoor, uw gemeente/Sociaal Wijkteam óf bij een van bovenstaande organisaties gericht naar de mogelijkheid van cliëntondersteuning!