Bericht bestuur inzake Corona

Beste mantelzorgers,

In deze bizarre Coronatijd willen we jullie graag nog eens extra een hart onder de riem steken! Juist ook voor jullie is deze tijd bijzonder zwaar, omdat jullie vaak zorg hebben voor echt kwetsbaren, met alle inspanningen en zorg van dien.

Thuiszorg komt in bepaalde gevallen niet meer en nog meer zorgtaken komen dan op jullie schouders. En dan hebben we het natuurlijk alleen nog maar over de thuissituatie…… Het mag jullie duidelijk zijn dat het nu ook niet mogelijk is om een themamiddag te organiseren, wat wij traditiegetrouw altijd in juni doen. We hadden weer een mooi onderwerp voor deze middag gepland, maar wat in het vat zit…….Dat houden jullie dus gewoon nog van ons te goed.

We zullen elkaar lange tijd niet zien. Maar uit het oog…. zeker niet uit het hart!

Onlangs hebben wij de Jaarrapportage voor 2019 afgerond en gemaild naar al onze abonnees. Mocht je deze gemist hebben, klik dan op deze link. In de jaarrapportage lees je wat we vorig jaar allemaal hebben ondernomen ten behoeve van de belangenbehartiging voor de mantelzorg in Kennemerland. Deze jaarrapportage wordt ook gebruikt als verantwoording om weer subsidie aan te kunnen vragen bij de verschillende gemeentes.

Wij wensen jullie heel veel sterkte en alle goeds en we hopen elkaar in het najaar weer te kunnen zien!

Hartelijke groeten, namens het bestuur van het Platform,

Anneke Quispel

Dit bericht is gepost in de categorie nieuws.