Contactbijeenkomst 3 oktober 2018

Rode Kruis aan huis

Thema: “Blijf op de been!”
Wees voorbereid en voorkom noodsituaties in en om het huis

Woensdagmiddag 3 oktober organiseert het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland weer een contactbijeenkomst in de Schakel. Deze keer in samenwerking met het Rode Kruis afdeling Haarlem. Naast acute hulp bij situaties waarin mensen in nood verkeren, richt het Rode Kruis zich steeds meer op preventie. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Het platform besteedde al vaker contactbijeenkomsten aan ‘het mentaal op de been blijven van mantelzorgers’. Maar fysiek op de been blijven is ook belangrijk! Deze middag informeren voorlichters van het Rode Kruis ons over het herkennen van risico’s in en om het huis. Hoe voorkomt u problemen voor u zelf, maar hoe verkleint u ook de risico’s voor diegene waar u voor zorgt?

Wij weten allen: “een ongeluk zit in een klein hoekje”. Dat dit ook zo is bewijzen de cijfers van de jaarlijkse valincidenten en meldingen bij de eerste hulp. Wist u dat er jaarlijks meer mensen overlijden ten gevolge van een val, dan jaarlijks in het verkeer? Je hoeft ook geen medicus te zijn om te bedenken dat een valincident bij 65plussers vaker voorkomt en de gevolgen ernstiger zijn dan voor jonge mensen. Het is dus zaak om op de been te blijven.
Naast het risico van vallen, zijn brand en inbraak ook situaties waarmee eenieder thuis te maken kan krijgen. Ook hierover ontvangt u deze middag informatie van het Rode Kruis. Met het doel ons meer bewust te zijn van de risico’s thuis en deze zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Met vaak kleine aanpassingen kunt u zich niet alleen veiliger voelen, maar bént u ook veiliger. Alleen al het meer bewust zijn van onveilige situaties en daarover praten met huisgenoten of naasten kan veel ellende voorkomen.

Ondanks dat het pittige onderwerpen zijn beloven wij u dat het ook weer een gezellige middag zal zijn met ruimte om uw vragen te stellen. Daarnaast brengt het Rode Kruis het nodige foldermateriaal mee zodat u thuis het één en ander kunt nalezen.

Programma
15.30 uur: Inloop met koffie en thee
16.00 uur: Opening
16.05 uur: Start presentatie Rode Kruis
17.30 uur: Drankje
18:00 uur: Maaltijd
+/- 18.30 uur: Einde

Locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Schakel’
Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem-Noord
De Schakel is te bereiken met buslijnen 3, 73 en 75, halte Julianapark.

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 27 september 2018 aan. Stuur hiervoor een mail naar info@stemvandemantelzorger.nl. Ook kunt u bellen naar Marijke Molenaar, tel. 023-5296207. Wij hopen zoals altijd op een grote opkomst!

Wilt u ons bij aanmelding laten weten of u vegetariër bent?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn mee te eten, wilt u dat dan ook vermelden?
De toegang en maaltijd zijn gratis.

Graag tot ziens op 3 oktober!