Verslag bijeenkomst 7 februari

Op woensdag 7 februari kwamen ruim vijftig mantelzorgers uit Kennemerland af op de themamiddag in de Schakel. Deze middag verzorgden Inge Jager en Maria Grijpma een intrigerende en inspirerende workshop met de titel “Klein Geluk”.  lees het verslag van de bijeenkomst

Dit bericht is gepost in de categorie nieuws.