Contactbijeenkomst 11 oktober 2017

Op woensdag 11 oktober a.s. zal de volgende thema-bijeenkomst van het Platform plaatsvinden. Deze keer besteden wij aandacht aan het functioneren van de sinds vorig jaar in het leven geroepen Sociale Wijkteams. “Een helpende hand is dichterbij dan je denkt” is in de folder van de Sociale Wijkteams te lezen. De Sociale Wijkteams hebben in Haarlem de zogenaamde Loketten vervangen en er is veel nieuws over te vertellen. Nieuws dat voor u, mantelzorgers, van groot belang kan zijn.

Wij hebben twee medewerkers, die in zo’n Sociaal Wijkteam werken, bereid gevonden hierover te vertellen. Zij zullen het werken met Sociale Wijkteams in het algemeen belichten maar ook aan de hand van specifieke gevallen verder uitdiepen. Uiteraard is er voor u gelegenheid hierover vragen te stellen en ook de eigen situatie en gewenste oplossingen hierin te schetsen.

Let op: we beginnen iets later dan u gewend bent: inloop vanaf 16.00 uur, start programma om 16.30 uur.

Programma
16.00 uur Inloop
16.30 uur Aanvang programma
17.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen e.d.
18.00 uur Drankje, Soep en broodjes
19.00 Einde

Locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Schakel’
Pijnboomstraat 17
2023 VN  Haarlem-Noord
De Schakel is te bereiken met buslijnen 3, 73 en 75, halte Julianapark.

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk zondag 8 oktober aan. Stuur hiervoor een mail naar info@stemvandemantelzorger.nl of klik op de button linksboven op de Home pagina van onze website. Ook kunt u bellen naar Marijke Molenaar, tel. 023-5296207. Wij hopen weer op een grote opkomst!

Als u vegetariër bent of andere dieetwensen hebt voor het eten, dan horen wij dat graag. Mocht u niet in de gelegenheid zijn mee te eten, wilt u dat dan vermelden?
De toegang en maaltijd zijn gratis.

Graag tot ziens op 11 oktober!