Enquete indicatiegesprek

Mantelzorgers dienen zo goed mogelijk ondersteund te worden door de gemeente bij hun zorgtaken. De persoon waarvoor u zorgt ontvangt waarschijnlijk zorg (in natura) via de gemeente óf zorg uit een persoons gebonden budget. Met het indicatiegesprek stelt de gemeente vast of er hulp nodig is, om wat voor soort hulp het gaat en hoe lang er hulp nodig is. Het is de bedoeling dat hierbij ook de taken en de belasting van de mantelzorger worden betrokken.

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland wil graag uw mening weten over het verloop van het indicatiegesprek. Met de resultaten van deze anonieme enquête krijgen wij inzicht in uw mate van (on)tevredenheid over het indicatiegesprek. De resultaten gaan wij terugkoppelen naar de beleidsmakers en uitvoerders, opdat waar nodig aanpassingen kunnen volgen. Helpt u ons om inzicht te krijgen in de gang van zaken rondom het indicatiegesprek?

Graag ontvangen wij de enquête vóór 21 mei ingevuld retour. Indien mogelijk koppelen wij graag de algemene bevindingen uit deze enquête aan u terug tijdens de contactbijeenkomst van woensdag 7 juni a.s. Een uitnodiging hiervoor volgt in mei. Heeft u vragen of tips naar aanleiding van de enquête dan horen wij dat graag op info@stemvandemantelzorger.nl.

Hartelijk dank!

Definitieve versie enquete Platform

NB het enqueteformulier kunt u openen in WORD en aangepast retourneren via email. Of uitprinten en sturen naar het postadres vermeld in het formulier.

Dit bericht is gepost in de categorie nieuws.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.