Vrijwilligerskostenvergoeding regeling in bijstand

Staatssecretaris Kleijnsma wil graag dat mensen in de bijstand de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen en dat daar iets tegenover staat. Bijstandsgerechtigden kunnen met vrijwilligerswerk immers nuttige ervaringen opdoen en het biedt kansen om hun netwerk uit te breiden. Dit kan ook weer helpen bij het vinden en verkrijgen van betaald werk. Lees hier brief Klijnsma omtrent vrijwilligersvergoeding in de bijstand de brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer, waarin zij uit de doeken doet hoe dat geregeld moet worden.

Dit bericht is gepost in de categorie nieuws.