8 februari: thema-bijeenkomst over Respijtzorg

Contactbijeenkomst woensdag 8 februari 2017
Thema: “Respijtzorg. Weer even tijd voor jezelf”

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland organiseert ongeveer vier keer per jaar een contactbijeenkomst voor mantelzorgers uit Kennemerland. Deze zijn bedoeld om u te informeren, contact tussen mensen te stimuleren, uw stem te (laten) horen en ‘er even uit te zijn’.

Op woensdagmiddag 8 februari a.s. organiseert het Platform, in samenwerking met Tandem, een contactbijeenkomst met het thema “Respijtzorg. Weer even tijd voor jezelf”.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Wat is respijtzorg precies, waar is het aanbod te vinden en hoe zit het met de financiering?
Alle antwoorden op deze vragen zullen aan de orde komen op deze thema-bijeenkomst op woensdag 8 februari a.s.

Programma
15.30 uur inloop met koffie/thee
16.00 thema respijtzorg
17.45 afsluiting met drankje, kopje soep en broodje
19.00 uur einde

Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 2 februari a.s. tegemoet en hopen velen van u weer te ontmoeten!

Locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Schakel’
Pijnboomstraat 17
2023 VN  Haarlem-Noord
De Schakel is te bereiken met buslijnen 3, 73 en 75, halte Julianapark.

Aanmelden
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 2 februari 2017 aan. Vermeldt u dan ook of u in de gelegenheid bent om mee te eten en of u vegetariër bent of andere dieetwensen heeft?
Stuur voor aanmelding een mail naar info@stemvandemantelzorger.nl. Ook kunt u bellen naar Marijke Molenaar, tel. 06-13073761.

De toegang voor de bijeenkomst en de maaltijd zijn gratis.

Graag tot ziens op 8 februari!