10-Jarig bestaan van het Platform

Het was het eerste Platform Belangenbehartiging Mantelzorg in Noord-Holland. En het is het enige platform dat nog steeds groeit en bloeit. Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november 2012, vierden wij ons 10-jarig bestaan. Samen met oprichter en voorzitter Dick van Heun kijken we terug op wat er in die jaren bereikt is.

Dick van Heun“Als mantelzorger heb ik het vaak meegemaakt: professionals van de thuiszorg, gemeente of andere organisaties, die mij precies vertelden wat ik allemaal moest doen om mijn vrouw te verzorgen. Natuurlijk deed ik dat graag, maar hoe moest ik zelf het hoofd boven water houden? Daar vroeg niemand naar. En dus vond ik dat er iets moest gebeuren: er moest niet langer over ons gepraat worden, maar met ons. Daarom richtte ik in 2002 samen met anderen het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg op. En daarom zet ik me er nog steeds voor in.

Mantelzorgers op de kaart gezet
Wat we vooral bereikt hebben in de afgelopen 10 jaar, is dat de gemeenten in Zuid-Kennemerland nu actief rekening houden met mantelzorgers in hun beleid en dienstverlening. Wij hebben de mantelzorgers bij hen op de kaart gezet en ze kunnen nu niet meer om ons heen. We praten mee in veel werkgroepen en adviesraden en werken intensief samen met Tandem en Mezzo. Natuurlijk was het wel eens lastig om daar voldoende mankracht voor te vinden en ook nu zouden we graag wat meer bestuursleden hebben. Maar mantelzorgers hebben het vaak te druk om in een bestuur te gaan zitten en dat begrijp ik volkomen. Zelf vind ik het ook wel eens zwaar, maar ik vind het zo belangrijk dat er naar ons geluisterd wordt, dat ik toch blijf doorgaan.

Laagdrempelig contact
Wat ik mooi vind om te zien, is dat zoveel mantelzorgers ons weten te vinden. Onze bijeenkomsten worden goed bezocht en onze website veel bekeken. Volgens mij zit hem dat in het laagdrempelige: wij geven informatie vanuit onze eigen ervaring en niet vanuit een professioneel standpunt. Mantelzorgers vinden het prettig dat ze bij ons onder elkaar zijn, hun verhalen kwijt kunnen en antwoorden krijgen op hun vragen. Zelfs mantelzorgers uit Groningen of Brabant bellen me soms op. Samen met de andere bestuursleden hoop ik hen nog jaren te kunnen helpen.”